Living Lab

LOGO BRONNET

Bronnet is een initiatief van High Tech Systems Park in samenwerking met DWA, Enpuls en Thales en aangelegd met een bijdrage van Provincie Overijssel. Het Bronnet is een gesloten 3-pijps netwerk dat koude en warmte levert aan de gevestigde bedrijven op High Tech Systems Park. Alle panden, zowel kantoren als productiehallen, wisselen via dit systeem slim warmte en koude uit.

foto: Robert Tjalondo; www.rockinpictures.com
foto: Robert Tjalondo

 

Het Bronnet is als warmtenet op een open manier ontwikkeld. Naast directe besparingen, worden ook innovatiekansen voorzien. Partners, MKB en startups hebben daardoor de mogelijkheid om te experimenteren met innovaties zoals big data, energie opslag of andere nieuwe ontwikkelingen op een live netwerk. Dit noemen we het Living Lab van het Bronnet.

Drie elementen van het Living Lab
 • Challenges: uitdagingen/problemen/behoeftes van bedrijven of organisaties, die bereid zijn om op te treden als launching customer voor een innovatie.
 • Partijen die als launching customer willen optreden zullen budget hebben om een pilot te financieren. De hoogte van het bedrag hangt af van de challenge (aankoop van bijvoorbeeld een nieuw type energieopslag behelst iets anders dan de ingebruikname van een stuk software voor het monitoren van een energienet). De launchng customer zal veelal betalen voor het product of dienst, maar niet voor de ontwikkeling daarvan (dit komt voor rekening van de solution provider).
 • Solutions (provider): Bedrijven (van startups tot corporate, eventueel ondersteund door een kennisinstelling) met concrete innovatieve die op zoek zijn naar projecten/ commerciële pilots om hun oplossing in te testen, als eerste stap richting succesvolle marktintroductie en opschaling

 

Algemene criteria deelnemers
 • Partijen zijn bij voorkeur startups, middelgrote of grote bedrijven, eventueel ondersteund door kennisinstellingen. We sluiten geen enkel bedrijf uit (dus ook niet concullega’s).
 • De oplossing levert een bijdrage aan de versnelling van de energietransitie, en meer specifiek een oplossing voor een van de challenges in het Living Lab, dit mag een breed scala aan oplossingen zijn (product/dienst, hardware/software, etc)
 • De oplossingen moeten een verbetering zijn dan de huidige status quo, en klaar zijn om toegepast te worden in een pilot. Dit betekent dat de partij ten minste een prototype moet hebben ten tijde van de aanmelding voor het Living Lab (TRL>7).
 • De partij moet in staat zijn en de intentie hebben om na de pilot de oplossing op te schalen en in de markt te introduceren. Hier zitten veel verschillende elementen in, de elementen waar een launching customer op zal letten:
  • Het team moet groter zijn dan 1 en een goeie mix tussen techniek, business development, communicatie, etc
  • Er moet funding zijn op basis waarvan de partij kan opschalen
  • Er is een business case, die lijkt te kunnen gaan vliegen
  • Er is nagedacht over de wijze van opschalen, hoe en met wie dit moet gebeuren
  • Men weet wie de klanten zijn, wat ze willen en hoe ze de oplossing onder de aandacht kan brengen.

 

De eerste challenge gaat van start!

Voor de eerste challenge, zijn wij op zoek naar innovatieve technologieën die kunnen ondersteunen in de koudelevering van het systeem. Een combinatie met warmtelevering zou mooi zijn, maar is niet noodzakelijk.

Hier vind je meer informatie over de challenge en het product dat we zoeken.