Over het High Tech Systems Park

High Tech Systems Park is een innovatiecampus waarbij het voormalige Thales terrein in Hengelo herontwikkeld wordt. Bedrijven gevestigd op het High Tech Systems Park delen de missie om innovatie te versnellen en samenwerking te stimuleren. Daarnaast geloven zij ook dat getalenteerde en technische talenten de drijvende krachten zijn voor deze innovaties. Het High Tech Systems park biedt daarom een aantrekkelijke werkomgeving en de nodige faciliteiten voor de moderne werkgever. Het High Tech Systems Park is een initiatief van Thales Nederland, provincie Overijssel en gemeente Hengelo.

Fieldlabs voor innovatie

Om sneller te innoveren en een aantrekkelijke werkomgeving voor technisch talent te willen bieden, bundelen verschillende bedrijven hun krachten. Dit gebeurt in de vorm van open innovatie initiatieven en strategische partnerships. Om dit te realiseren wordt er samengewerkt in fieldlabs. Op het High Tech Systems Park hebben tot nu toe twee fieldlabs plaatsgenomen:

  • Fieldlab The Garden: Security in Smart Industry. Binnen het fieldlab The Garden ligt de focus op cybersecurity en beveiligde online samenwerkingen. Hiervoor worden producten en diensten ontwikkeld om het veilig en betrouwbaar uitwisselen van data te ondersteunen. Op dit moment zijn er 3 projecten binnen fieldlab The Garden: E-PLM, SDSI en MORe.
  • Het Bronnet: dit is een duurzaam en slim warmtenetwerk. Het voorziet de gebouwen op het High Tech Systems Park van warmte en koude. Naast een duurzame energievoorziening biedt het Bronnet ook de mogelijkheid om innovaties te ontwikkelen en testen in een live netwerk.

Heb je een idee voor een nieuwe fieldlab? Laat het ons weten en neem contact op met Jamie Kerpisci.

Het High Tech Systems Park als aantrekkelijke werkomgeving voor technisch talent

Getalenteerde professionals vormen de basis van succesvolle bedrijven. Bij het aantrekken van deze talenten blijkt de moderne werkomgeving een belangrijke rol te spelen. Het High Tech Systems Park is ontworpen aan de hand van de moderne normen. Samenwerken in een groene en inspirerende omgeving blijkt hierbij een belangrijke norm te zijn. De infrastructuur is zodanig ingericht dat het ontmoetingen en samenwerkingen stimuleert. Dit kun je terugvinden in ons Masterplan Gebiedsontwikkeling. De nieuwbouw van Thales Nederland en het Shared Facility Centrum werd in 2015 als gevolg door het Nederlandse publiek uitgeroepen tot Beste Gebouw van Nederland.

Entree High Tech Systems Park