Challenge: duurzame koudelevering

Map Unavailable

Date/Time
02/04/2018 - 13/04/2018
00:00

Location
Gebouw N

LOGO BRONNET

Duurzaamheid wordt steeds belangrijker voor onze toekomst en onze samenleving. Daarom vinden wij op High Tech Systems Park dat duurzaamheid vanzelfsprekend moet zijn en hebben we als energievoorziening het Bronnet aangelegd. Doelstelling van dit warmte- en koudenet is om de CO2 uitstoot met minimaal 50% te reduceren ten opzichte van ‘conventionele’ energie en een energiesysteem aan te bieden dat in prijs concurrerend is.

Op en rondom het Bronnet, organiseert High Tech Systems Park een Living Lab: een plek waar innovatieve partijen de gelegenheid krijgen om hun energie-oplossing in de praktijk te testen. Dit doen we rondom concrete challenges met launching customers. Doel is expliciet om het gehele businessmodel van de innovatieve partij te piloten, niet alleen de technologie.

In deze challenge zoeken we partijen die op innovatie wijze nieuwe duurzame bronnen voor koude en warmte kunnen inbrengen in het Bronnet.

De challenge: het vergroten van duurzame koude aanbod op Bronnet

In deze challenge is High Tech Systems Park de launching customer en wil investeren in een product dat koude kan leveren. HTSP levert duurzame warmte (40 graden) en koude (12 graden) via het Bronnet aan haar gebruikers. Zij is op zoek naar een innovatieve oplossing die kan voorzien in de extra vraag naar koude die ontstaat doordat er meer gebruikers aangesloten worden. Aanvulling op duurzame warmteaanbod is door de groei in gebruikers ook interessant, maar niet direct noodzakelijk voor 2018.

Bronnet wordt voor de warmtelevering gevoed door Warmtenet Hengelo (op 40 graden) en een warmtepomp. Voor koude wordt er gebruik gemaakt van dezelfde warmtepomp en een conventionele koelmachine. Voor de huidige warmtepomp wordt water uit het kanaal gebruikt. Het water mag echter niet boven een bepaalde temperatuur uitkomen, waardoor op warme dagen de warmtepomp zijn warmte niet kwijt kan en daardoor niet inzetbaar is voor de koudelevering. Warmtepompen die gebruik maken van het kanaalwater zijn dus geen oplossing als extra koudebron. Onderzoek of de bodem te benutten is voor warmte/koude opslag laten we over aan de inschrijvers. Eerder is dit niet mogelijk of rendabel gebleken.

We vragen een minimaal vermogen van 200 kW koude of voldoende buffering voor het overbruggen van de warme dagen. Zie bijlage “Warmte en Koude” onderaan deze pagina bij ‘download’ voor meer informatie over de afname, het opgesteld vermogen en mogelijkheden voor buffering.

Wat zoeken we?

We zijn op zoek naar een innovatieve partij met een duurzame en CO2-reducerende oplossing voor extra bronnen om het Bronnet te voeden, eventueel met buffering voor betere spreiding over het jaar. De oplossing is:

  • Klaar voor toepassing in een echte klantsituatie en bij voorkeur voor opschaling, d.w.z. dat er minimaal een werkend prototype moet zijn ten tijde van aanmelding (TRL>7)
  • Een aanvulling op het systeem dat er nu is en een verbetering van de huidige status quo

De partij die de oplossing aanbiedt moet er klaar voor zijn om:

  • een commerciële aanbieding te doen, d.w.z. ontwikkelkosten zijn voor eigen rekening
  • op te schalen na een succesvolle pilot op het Bronnet
  • servicing te bieden op het product dat in de praktijk getest zal gaan worden (en zo een zekere mate van bedrijfszekerheid te leveren).

We zijn specifiek niet op zoek naar een oplossing in de vorm van software om te sturen of optimaliseren. Dit mag als aanvulling geboden worden, maar wordt niet gezien als oplossing op zich.

Inschrijving

Heb je een innovatief product dat voldoet aan onze vraag, meld je aan vóór 26 februari. Dit kan door een email te sturen naar inge@tekkoo.nl. Je kunt in deze mail ook vragen stellen.

Na uiterlijk een week krijg je van ons een overzicht van de vragen die door alle partijen gesteld zijn, inclusief antwoorden.

Om je definitief in te schrijven kun je het bijgevoegde inschrijfformulier gebruiken, onderaan de pagina bij ‘download’. Andere vormen van inschrijving worden gewaardeerd (film, presentatie, etc) als aanvulling op het ingevulde formulier.

Inschrijving met een consortium van partijen is mogelijk, zorg dat er 1 persoon namens het consortium mag spreken.

Overzicht data

 

Inschrijving Voor 2 april
Eerste selectie 16 april
Eventuele gesprekken April
Selectiedag Mei
 Start pilot Juni

 

DOWNLOAD:

Challenge: duurzame koudelevering