Kick-off E-PLM 2.0 project

4-01-2018

Product lifecycle management (PLM) is het proces waarbij de complete levenscyclus van het product wordt gemanaged, van idee naar technisch ontwerp en fabricage tot het gebruik en de klantenservice in het veld. PLM integreert mensen, data, processen en bedrijfssystemen en voorziet in een product informatie backbone voor bedrijven.

Het E-PLM 2.0 project loopt in het Smart Industry Fieldlab ‘the Garden’ waaraan de volgende 23 bedrijven en kennisinstellingen meewerken:

Partners EPLM 2.0

Het E-PLM 2.0 project richt zich op onderwerpen uit de gehele waardeketen van bedrijven, de zogenaamde E-waardenetwerken. Aan de hand van een 50-tal experiment in de categorieën: products & services, customer & suppliers network, processen & tools, disruptive technologies, human capital en knowledge sharing wordt de digitale samenwerking ontwikkeld en verder vorm gegeven. Hierbij is er ook aandacht voor het ‘ontzorgen’ en goed ondersteunen van klanten.

Op vrijdag 8 December 2017 heeft de kick-off van E-PLM 2.0 plaats gevonden. Nadat Pieter Dillingh (Novel-T) als voorzitter van de stuurgroep het startsein had gegeven, is aan de hand van een prikkelend en stimulerend verhaal van Lukas Roffel (CTO Thales-Nederland) de visie van Thales op digital transformation weergegeven. Naast de Thales visie werd er ook ingegaan op de snelheid van ontwikkelingen in het algemeen en wat dat betekent voor mensen.

8122017 EPLM kickoff 18122017 EPLM kickoff 2

Vervolgens werd door Martin Arens (Project Leider E-PLM) ingegaan op de E-PLM 2.0 onderwerpen en de manier waarop het E-PLM 2.0 project georganiseerd is samen met de daarbij behorende werkwijze.

Tot slot heeft er onder leiding van de stuurgroep leden in kleine groepen een discussie plaats gevonden over hetgeen de betrokken partijen er als organisatie uit willen halen en ook wat de betrokken deelnemers er zelf uit willen halen. Dit was tevens een leuke manier om kennis met elkaar te maken. De kick-off werd afgesloten met een borrel en hapjes.

Deze kick-off stond gezien het aantal deelnemers aan E-PLM 2.0 in het teken van kennismaken met het project en vooral met elkaar.